Geaccrediteerde nascholing
Menu

Drenth-van Maanen, A.C.

Dr. Clara Drenth- van Maanen, klinisch geriater en klinisch farmacoloog, opleidingscoördinator master geneeskunde, UMC Utrecht

Gepromoveerd op: appropriate prescribing for older people

Klinische en/of onderzoeksinteressen: farmacotherapie, medisch onderwijs

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: lid Wetenschappelijke Adviesraad, Zorginstituurt Nederland; lid commissie Farmacotherapeutisch Kompas; kerngroeplid Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) 

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Zorginstituut Nederland