Geaccrediteerde nascholing
Menu

dr. R.M. (Rob) Kok

Rob Kok heeft zijn psychiatrieopleiding gevolgd in het Haags-Leids Opleidingsconsortium Psychiatrie (1990-1994).
Hij is sinds september 2008 werkzaam als psychiater in de divisie ouderen van Parnassia. Hij is hier plaatsvervangend A-opleider, verantwoordelijk voor de opleiding tot ouderenpsychiater en voor het wetenschappelijk onderzoek in de divisie ouderen van Parnassia. Sinds eind 2008 is hij tevens epidemioloog.
Van 1995 tot 2008 werkte hij als psychiater bij de divisie ouderen van Altrecht, waar hij ambulant en klinisch heeft gewerkt. Hij heeft een gespecialiseerde behandelingsunit voor ouderen met (therapieresistente) depressies opgericht op de lokatie Sanatorium te Zeist.
Rob Kok heeft onderzoek verricht naar de farmacologische behandeling van depressies bij ouderen en promoveerde op 6 maart 2008 hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift 'Treatment of late life depression, towards a better prognosis'.
Hij publiceert regelmatig in tijdschriften of boeken over meetinstrumenten, psychotherapeutische en medicamenteuze behandeling van depressies, alsmede over gedragsstoornissen bij dementie. Hij schreef een regionaal zorgprogramma 'stemmingsstoornissen bij ouderen' en het addendum over ouderen van de landelijke multidisciplinaire richtlijn depressie.
Rob Kok was van 1995-2003 bestuurslid van de sectie/afdeling Ouderenpsychiatrie van de NVvP en zit nu namens de afdeling ouderenpsychiatrie in de ledenraad van de NVvP.

Conflict of interest
Rob Kok verrichtte onderzoek dat werd gesponsord door Wyeth Lederle en Lundbeck BV en geeft regelmatig lezingen die door de farmaceut worden betaald.

 

Artikelen van deze auteur