Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dr. P.B.J. (Pieter-Jan) Carpentier,

Pieter-Jan Carpentier is psychiater en programmaleider van het zorgprogramma ADHD bij Reinier van Arkel in Den Bosch, Hij was tot 2010 als consulent verbonden aan Novadic-Kentron verslavingszorg. Hij is al meer dan 20 jaar actief in het stimuleren van verbeterde diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen, in het verleden als bestuurslid van het ADHD Netwerk. Hij heeft meegewerkt aan de in 2019 gepubliceerde zorgstandaard ADHD (https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/inleiding/zorgstandaard-generieke-module-richtlijn/zorgstandaard-adhd).