Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dr. K.L. (Kamini) Ho Pian,

Kamini Ho Pian is werkzaam als psychiater in het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCGroningen, met aandachtsgebied Angst- en Dwangstoornissen. Zij heeft onderzoek gedaan bij verschillende angststoornissen, en in het bijzonder de obsessieve compulsieve stoornis waarbij werd gekeken naar de effecten van serotonerge interventies op gedrag en op de regionale bloeddoorstroming in de hersenen. Zij heeft meegewerkt aan MOPHAR (Monitoring Outcome of Psychopharmacotherapy in the Assen Region) en aan het Netwetwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ: Ontwikkeling van de Generieke Module “Gebruik van Psychofarmaca” (GMGP): Benzodiazepinen. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het boek “Slaapstoornissen in de psychiatrie”: Angststoornissen. Kamini is voorzitter van de farmacotherapiecommissie UCP/Lentis en is bezig met het uitrollen van Deep Brain Stimulation bij therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis in het UMCG.

Zij heeft zich nader geschoold in verschillende vormen van psychotherapie en is registerlid Affect Fobie Psychotherapie.