Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dr. J.P.A.M. (Jan) Bogers,

J.P.A.M. (Jan) Bogers studeerde in Amsterdam Geneeskunde en Bewegingswetenschappen, richting bewegingsagogiek en deed ervaring op met lichaamsgerichte psychotherapieën. Aan het UMC Groningen deed hij onderzoek naar de rol van lichaamsbewegingen bij het voorspellen van respons op slaapdeprivatie bij depressies en schreef over de relatie tussen angst, lichamelijke inspanning en catecholaminen. Later deed hij transcultureel onderzoek naar de rol van migratie en de rol van diagnostiek in verband met de hoge incidentie van schizofrenie bij Surinamers in Nederland. Sinds vele jaren richt zijn wetenschappelijk werk zich op de behandeling van patiënten met EPA, op het gebied van herstelgericht werken en op farmacotherapeutisch gebied, en wel vooral waar het gaat om therapie-resistente psychotische patiënten, waarover hij regelmatig in Nederland en buitenland publiceert en refereert.

 

Jan Bogers is manager behandelzaken van de Kliniek Intensieve Zorg van Rivierduinen, gelokaliseerd in Oegstgeest. Tevens is hij hoofdopleider psychiatrie van Rivierduinen, in het consortium Zuid-Holland Noord. Jan Bogers is lid van de Geneesmiddelencommissie en de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten, alle van Rivierduinen. Hij is bestuurslid van de Clozapine Plus Werkgroep die zich richt op kennisvermeerdering en advisering betreffende het gebruik van antipsychotica en van clozapine in het bijzonder.