Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dr. H.G. (Eric) Ruhé,

Eric Ruhe is psychiater en onderzoeker, hij heeft zich in de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in recidivering en de farmacologische behandeling van therapieresistentie van unipolaire depressie. De laatste jaren is hij eveneens betrokken bij projecten rond het afbouwen van antidepressiva.

Hij is een ervaren clinicus en de vragen die in zijn onderzoek aan bod komen, komen voort uit die klinische praktijk.

Zijn onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling voor patiënten met depressie. In zijn onderzoek gebruikt hij neuroimaging benaderingen en neuropsychologische tests om mechanismen van ziekte en farmacotherapie te identificeren en daarmee te kunnen verbeteren. Eric Ruhe deed in 2016 een periode onderzoek bij de Universiteit van Oxford en is tegenwoordig verbonden aan het Radboudumc.

Eric Ruhe is momenteel als vice-voorzitter betrokken bij de Herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en lid van herzieningscommissie van de NHG-standaard Depressie. Hij was namens de NVvP voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep ‘Afbouwen SSRIs en SNRIs’.