Geaccrediteerde nascholing
Menu

dr. E. (Erna) Beers,

Dr. Erna Beers is arts-klinisch farmacoloog bij het Academisch Medisch Centrum. In april 2014 voltooide zij haar proefschrift, getiteld ‘Information for rational drug prescribing to older patients: availability and applicability’. Daarin komt zij tot de conclusie dat Europese en Amerikaanse handboeken onvoldoende klinisch relevante informatie bevatten over geneesmiddelen die vaak worden voorgeschreven aan oudere patiënten. Zij pleit voor een betere beschikbaarheid van informatie, omdat deze handboeken op grote schaal worden gebruikt bij de besluitvorming tot het voorschrijven van geneesmiddelen.

Klinische en/of onderzoeksinteressen:
Aandachtsgebieden binnen de klinische farmacologie zijn psychofarmacologie en geriatrie. Alle lidmaatschappen op het gebied van (psycho)farmaca:
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B) en de European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

Betaalde lezingen, betaalde adviezen op het gebied van (psycho)farmaca, afgelopen drie jaar: geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen

Verdere mededelingen over de professionele activiteiten relevant voor de lezers van Psyfar:

Eén van de kerntaken van Erna Beers binnen de Psyfarredactie bestaat uit het ontwikkelen van de toetsvragen voor de e-learningmodules.

Verder was zij van 2000 tot 2005 werkzaam als arts in de GGZ. Van 2005 tot en met 2010 was zij werkzaam bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Van 2010 tot en met 2014 was zij werkzaam als onderzoeker binnen het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (EPHOR) binnen het UMC Utrecht en van 2010 tot en met 2012 in opleiding tot klinisch farmacoloog in het UMC Utrecht. Sinds 2014 werkt zij als senior onderzoeker bij de afdeling Huisartsengeneeskunde in het AMC en als zelfstandig ondernemer binnen Beers Klinische Farmacologie waarin zij zich richt op nascholing over klinische (psycho)farmacologie.

Artikelen van deze auteur