Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dr. D. (Dan) Cohen,

Dr. Dan Cohen is psychiater bij het FACT-team, GGZ-NHN, Heerhugowaard.

Promotie
Promotie op ‘Diabetes mellitus bij schizofrenie’ prof. dr. D.E. Grobbee, Utrecht, 2006

Wetenschappelijke publicaties, nationaal en internationaal, op vier terreinen:
a) Somatische gezondheid en verhoogde mortaliteit bij schizofrenie.
b) Genetica van metabool syndroom bij schizofrenie
c) Clozapine (indicaties, contra-indicaties, (monitoring van) bijwerkingen
d) Immunologische afwijkingen bij schizofrenie en bipolaire stoornis

Lidmaatschappen
1995-heden Clozapine Plus Werkgroep
2010 Herziening Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (NVvP)
2012 Richtlijn Diabetes mellitus (NVI=Nederlandse Vereniging van Internisten)

Artikelen van deze auteur