Geaccrediteerde nascholing
Menu

Didden, R.

Naam: R. Didden

Huidige functies: Gz-psycholoog, bijzonder hoogleraar orthopedagogiek
Hoogste opleiding, promotie: Orthopedagogiek
Klinische en/of onderzoekinteressen: Slaapproblemen bij mensen met verstandelijke beperking
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Geen
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: -
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen