Geaccrediteerde nascholing
Menu

Derks, E.M.

Dr. Eske M Derks (1975) promoveerde in 2006 aan de afdeling Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit (promotor Prof. dr. D.I. Boomsma). Van 2007-2011 werkte zij als Universitair Docent aan de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht waar zijn in 2008 een Veni subsidie ontving van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).

In 2012 werd Eske Derks benoemd tot bijzonder hoogleraar “Genetics in Psychiatry” aan de afdeling psychiatrie van de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UVA). De leerstoel is opgericht namens de Stichting Volksbond Rotterdam. Eske Derks onderzoekt de rol van genetische factoren bij het ontstaan van psychiatrische aandoeningen, o.a. verslaving, compulsieve stoornissen en schizofrenie. Ze is geïnteresseerd in de diversiteit van symptomen welke kenmerkend zijn voor psychiatrische aandoeningen. Verder richt zij zich op het ontwikkelen van nieuwe statistische technieken om associaties tussen genetische varianten en complexe aandoeningen te kunnen detecteren. Het uiteindelijke doel van haar onderzoek is om de biologische processen volledig in kaart te brengen, met als startpunt de genetische mutatie en als eindpunt de psychiatrische aandoening.