Geaccrediteerde nascholing
Menu

Denys, D.

Dr. D.A.J.P. Denys (1965) is in 2007 benoemd tot hoogleraar Psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) van de Universiteit van Amsterdam.
Denys studeerde Filosofie en Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde cum laude aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift On certainty: studies in obsessive compulsive disorder. Sinds 2002 is hij werkzaam bij de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, eerst als staflid en daarna als hoofd van de sectie Angststoornissen. Denys verwierf verschillende onderzoekssubsidies, waaronder een Veni-subsidie voor het onderzoek Neuro-imaging and deep brain stimulation in obsessive compulsive disorder en een ‘klinische fellow´-subsidie van NWO voor het onderzoek D-cycloserine and fear extinction in obsessive compulsive disorder. In 2005 ontving Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de Ramaer Medaille voor uitmuntend onderzoek in de klinische psychiatrie

Damiaan Denys richt zich op het klinische en neurobiologische onderzoek van angststoornissen en obsessieve compulsieve stoornissen. Zijn wetenschappelijk onderzoek wordt gestuurd door een translationele benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van diermodellen, neuroimaging en neurogenetica. Een bijzonder aandachtsgebied is de ontwikkeling van diepe hersenstimulatie voor psychiatrische stoornissen.

Binnen het onderzoek gaat Denys zich in de nabije toekomst richten op de neurobiologie van complex human emotions. Om de psychiatrie aansluiting te laten vinden met de fundamentele neurowetenschappen zal hij gebruikmaken van een nieuwe benadering, waarbij in plaats van stoornissen bredere concepten - zoals anhedonia, reward learning en fear conditioning - worden onderzocht. Hiertoe zal hij aandacht besteden aan een hernieuwde integratie van filosofie en psychiatrie.