Geaccrediteerde nascholing
Menu

de Wildt, S.N.

Saskia N. de Wildt

Hoogleraar Klinische Farmacologie, kinderintensivist, Radboudumc; senior onderzoeker, Erasmus MC

Promotie 2001: Developmental aspects of midazolam metabolism, Erasmus Universiteit, Rotterdam

Klinische en/of onderzoeksinteressen: Klinische farmacologie, kinder-IC

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Directeur Kinderformularium BV, directeur Stichting Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen, voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Stichting KiddieGoodPills, bestuurslid Nederlandse Vereniging Klinische Farmacologie en Biofarmacie, directeur PEDMED-NL Kindertrialnetwerk Nederland

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Consultancy Khondrion BV

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: GSK locale PI klinische trial antivirale middel KinderIC, Pfizer locale PI klinische trial antibiotica KinderIC

Overige relevante werkzaamheden: Werkpakketleider IMI2 Conect4children (C4c) en hoofd secretariaat C4c-adviesservice