Geaccrediteerde nascholing
Menu

Croes, E.A.

Esther Croes (MD PhD MSc MA) werkt sinds 2005 als arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut, het kennisinstituut voor geestelijke gezondheid en verslaving, waar in 2013 ook het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging werd gevestigd. Haar aandacht gaat met name uit naar de somatische gevolgen van drugs-, alcohol- en tabaksgebruik. In een grijs verleden studeerde zij af als kunsthistoricus.

E-mail: ecroes@trimbos.nl