Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bueno de Mesquita, J.M.,

Jolien Bueno de Mesquita (1976)

Sinds 2013 werkzaam als psychiater bij diverse zorgbedrijven van de Parnassia Groep (o.a. PsyQ, Antes, Brijder), op dit moment bij Brijder verslavingszorg.

Eigen praktijk (JBM Consultatie & Coaching). Coaching van (zorg)professionals in hun loopbaanontwikkeling (o.a. A(N)IOS en medisch specialisten.

Opleiding: Gepromoveerd (2009) op een multicenter studie (17 ziekenhuizen) waarbij een prognostisch genenprofiel voor borstkanker klinisch is geïmplementeerd.

Klinische en/of onderzoeksinteressen: Hypothermie bij antipsychoticagebruik, lachgas en off-label inzet naltrexon als anticraving

Vicevoorzitter van De Jonge Orde (2011-2012). Medeoprichter van het Platform Medisch Leiderschap en betrokken bij ontwikkeling Raamwerk Medisch Leiderschap (www.platformmedischleiderschap.nl).  Sinds 2012 lid van de expert groep van de module Beleid en Management van het landelijk psychiatrie onderwijs voor aios (www.psychiatrieonderwijs.nl).

Auteur van ‘Essentie van medisch leiderschap in de psychiatrie’ (Boom uitgevers, 2022).

Docent masterclasses en leergangen rondom (medisch en persoonlijk) leiderschap (o.a. De Tijdstroom, Berends & Que, Parnassia Academie).