Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bueno de Mesquita, J.M.

Jolien Bueno de Mesquita (1976) volgt haar opleiding tot psychiater sinds 2008 bij de Parnassia Groep in het Haags-Leids Opleidingsconsortium Psychiatrie. In juni 2013 zal zij haar opleiding afronden. Jolien is in 2009 gepromoveerd op een multicenter studie waarbij een prognostisch genenprofiel voor borstkanker de klinische praktijk van 17 ziekenhuizen is geïmplementeerd. Sinds 2012 doet zij onderzoek voor de projectgroep van dr. R. de Winter naar karakteristieken van GGZ patiënten die zich gesuïcideerd hebben in de Haagse regio. Daarnaast is zij pleitbezorger voor de preventie van suïcide en suïcidaal gedrag in de Haagstreek in samenwerking. Jolien is van 2011-2012 vicevoorzitter van het bestuur van De Jonge Orde geweest met in haar portefeuille opleidingen, kwaliteit en medisch leiderschap. Vanuit die positie was zij medeoprichter van het Platform Medisch Leiderschap. Sinds 2012 is zij als aios lid van de expert groep van de module Beleid en Management van het landelijk APO onderwijs voor aios.