Geaccrediteerde nascholing
Menu

Braam, W.

Naam: Wiebe Braam

Huidige functies: Arts verstandelijk gehandicapten expertisecentrum slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, ’s Heeren Loo, Wekerom
Hoogste opleiding, promotie: Arts verstandelijk gehandicapten, promotie september 2010
Klinische en/of onderzoekinteressen: Oorzaken en behandeling van slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder de rol van melatonine en de relatie melatonine en autisme.
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVAVG (Nederlandse vereniging van artsen werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten).
Werkgroep ter Bestudering van Somatische Oorzaken van Zwakzinnigheid.
Redactie Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.
Redactie Leerboek voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen