Geaccrediteerde nascholing
Menu

Botman, M.J.

Drs. Meindert-Jan Botman
Zelfstandig gevestigd psychiater te Breda (gepensioneerd, maar nog steeds 3 dagen per week werkzaam).
Klinische en/of onderzoekinteressen: Praktijk voor geïntegreerde psychodynamische psychotherapie en biologische psychiatrie; Destijds meegewerkt aan “Het Rotterdamse Schema” voor de ambulante verstrekking van antidepressiva
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid NVvP, NVP
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar    n.v.t.
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar    n.v.t.