Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bos, G.A.M. van den

Prof.dr. G.A.M. (Trudi) van den Bos is als hoogleraar Sociale Geneeskunde verbonden aan het AMC te Amsterdam. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geneeskunde, op het proefschrift Zorgen van en voor Chronisch Zieken (1989). Haar onderzoeksprogramma richt zich op de gezondheid en gezondheidszorg in verband met chronische ziekten met speciale aandacht voor: sociaal-epidemiologische vraagstukken (comorbiditeit, sociaal-economische ongelijkheid, gezonde levensverwachting), kwaliteit van leven (functionele prognose, depressie, klinimetrie) en kwaliteit van zorg (zorgprofielen, toegankelijkheid van zorg, informele zorg). Projecten worden uitgevoerd onder de algemene populatie, met name de oudere bevolking, onderscheiden zorggroepen, met name revalidanten, en specifieke patiëntenpopulaties, in het bijzonder CVA, niet aangeboren hersenletsel, reumatoïde artritis, spierziekten, neurologische aandoeningen. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met diverse instituten op het gebied van public health, revalidatie en zorg: NIVEL, Erasmus Medisch Centrum. VU Medisch Centrum, Reade centrum voor revalidatie en reumatologie, RIVM, UMC Utrecht, Revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht, RIVM, Universiteit Maastricht.
In relatie tot haar onderzoeksprogramma vervult Van den Bos commissie- en bestuursfuncties bij diverse organisaties, onder meer Bestuurslid Stichting Week van de Chronisch Zieken, voorzitter ProgrammaRaad IIe Programma Revalidatieonderzoek, vicevoorzitter Bestuur Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, lid Gezondheidsraad, lid Wetenschappelijke Raad KNGF.