Geaccrediteerde nascholing
Menu

Boere, E.

Huidige functies:
AIOS psychiatrie bij Erasmus MC Rotterdam (keuze-jaar).

Eerder:
AIOS psychiatrie bij Altrecht GGZ, Utrecht

Hoogste opleiding, promotie:
Geneeskunde, UMC Utrecht

Klinische en/of onderzoekinteressen:
Interesse in diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen. Ik ben thans bezig met onderzoek naar anterograde amnesie bij depressieve patiënten die behandeld worden met ECT.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Niet relevant.

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen financiële banden.

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen financiële banden.