Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bloemen, O.J.N.

Hoogste opleiding, promotie: Meestertitel 2004; Artsexamen 2007; Promotie 2011; Psychiater 2014

Klinische en/of onderzoekinteressen: (Risico op) Schizofrenie; MRI en SPECT Imaging; Challenge studies; Cognitie

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVVP

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: nvt

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: nvt