Geaccrediteerde nascholing
Menu

Berge, N.A. ten

Nienke (N.A.) ten Berge
Huisarts werkzaam bij de Parnassia Groep Den Haag,Indigo Zorgservice BV, consultatief multidisciplinair centrum.

Klinische en/of onderzoeksinteressen:

N.A. ten Berge, J.S. Rietman, J.W.G. Meyer, G.A. Sulter, J.W. Groothoff, R.Dekker. Length of inpatient rehabilitation of acute stroke patients: effects of initial treatment in a stroke care unit.  Posterpresentatie op het  3rd World Congres of Neurological Rehabilitation, april 2002 in Venetië.

B. Krol, N.A. ten Berge, Z. Erjavec, J.W. Groothoff. Eigen haard: thuisbehandeling van patienten met diep-veneuze trombose. Medisch Contact 2003:57;1876-1878.

Berge NA ten, Eekhof JAH. Gehechte wonden mogen wel nat worden. Modern Medicine 2006:30;316.

Berge NA ten, Eekhof JAH. Het risico van een hoge tractus digestivusbloeding bij het gebruik van één of meer anticoagulantia. Huisarts en Wetenschap, 2007:11;568.

Berge NA ten. NSAID’s en psychofarmaca: gaat dat samen? Psyfar 2014;1:44-50.

Berge NA ten. Protonpompremmers en psychofarmaca. Psyfar 2014;3:45-50.

 

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met psychofarmaca te maken hebben:

Deelname medicatie reviews klinische afdelingen Parnassia Groep met apotheker, psychiater, geriater en internist

Jaarlijkse presentatie voor FTO groep Zonneoord (huisartsen en apothekers) over een psychiatrie onderwerp (depressie, angst)

Geen deelname aan gesponsorde onderzoeken m.b.t. psychofarmaca, geen sponsor/opdrachtgever, geen betaalde adviezen etc. in de afgelopen drie jaar.

Belangenconflicten: geen.