Geaccrediteerde nascholing
Menu

Berg, M. van den

Drs. Martin van den Berg (1955):
Na het behalen van het artsendiploma van de medische opleiding te Utrecht in 1984 volgde, na de vervulling van de dienstplicht als arts bij de forensische en sociale psychiatrie van het Militair Hospitaal te Utrecht, een periode als Agnio in de chronische psychiatrie in Wolfheze en Zeist.
De psychiateropleiding werd gevolgd van 1989 t/m 1993 aan de Psychiatrische Universiteitskliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen.
Vanaf september 1993 tot maart 2001 als psychiater verbonden aan het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten, later GGZ Friesland, om een afdeling voor psychiatrische deeltijdbehandeling op te zetten. In dezelfde tijd werd de opleiding tot groepspsychotherapeut gevolgd.
In maart 2001 gevraagd om een behandellijn voor psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking in een samenwerkingsverband tussen GGZ Friesland en Talant, een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Friesland op te zetten.
Thans Directeur Behandelzaken van deze keten: “de Swaai” met vestigingen te Beetsterzwaag en Drachten met consultatieve, ambulante, poli-, dag-, klinische en resocialisatie voorzieningen voor kinderen, jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Tevens platformcoördinator van het platform psychiatrie en verstandelijke beperking van de NVvP, Europees bestuurslid van de EAMHID ( European Association for Mental Health and Intellectual Disabilities) en lid van de sectie psychiatrie en verstandelijke beperking van de WPA (World Psychiatric Association).