Geaccrediteerde nascholing
Menu

Beljaars, D.E.A.

Danielle Beljaars
Huidige functies: arts in opleiding tot psychiater, GGnet
Aandachtsgebied: ouderenpsychiatrie, start per december 2013
Hoogste opleiding, promotie: Geneeskunde, december 2010
Klinische en/of onderzoekinteressen: Ouderenpsychiatrie en neuropsychiatrie tav verminderd bewustzijn en locked-in syndroom
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Nvt
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Nvt
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Nvt