Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bekker, F.M.

F.M.Bekker (Fredericus Martinus)

Huidige functies
psychiater GGNet werkzaam in: Apeldoorn: RGC Kliniek Ouderen
Zutphen: RGC als teamleider ECT (electroconvulsie therapie)

Hoogste opleiding
universitair, medicijnen, arts, specialisatie psychiatrie

Klinische en/of onderzoekinteressen
depressie
psychofarmacotherapie
biologische psychiatrie
ECT
ouderenpsychiatrie

Lidmaatschappen, adviesorganen, commissies, verenigingen,
werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
geen

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde
adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met
vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
geen

Fred Bekker is
• lid WEN (Werkgroep ECT Nederland)
• werkbegeleider/supervisor aios’ A-opleiding psychiatrie
• co-assistentenbegeleider co-schap psychiatrie vanuit het UMCN
• voorheen bestuurslid sectie Ouderenpsychiatrie NVvP