Geaccrediteerde nascholing
Menu

Baten, A.

Anique Baten. Fellow Acute Geneeskunde, Promovenda Medisch Onderwijs, Stafdocent Bachelor Medische Hulpverlening
Hoogste opleiding: Internist i.o., differentiatie Acute Geneeskunde
Promotie: onderwijsmethoden acute zorg
Klinische en/of onderzoekinteressen: Onderwijs(methoden) acute zorg
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:    -
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Spreker Acute Zorg congres OSG-VvAA Houten partydrugs (2014)
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: -
Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: 'bijbaantje' Event Medical Service (EMS), medische dienstverlening grootschalige evenementen, ±30% EHBO-bezoek a.g.v. klachten gerelateerd aan middelengebruik