Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bakermans-Kranenburg, M.J.

Hoogste opleiding: promotie Pedagogiek; Universiteit Leiden, 1993

Klinische en/of onderzoekinteressen:
- Gehechtheid over de levensloop;
- Samenspel van genetische en omgevingsinvloeden in opvoeding en ontwikkeling;
- Interventie ter bevordering van positieve ouder-kindinteractie.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
lid KNAW; Association for Psychological Science (APS fellow); ISPNE.

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
geen.

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
geen.

Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar:
- ERC-advanced grant voor onderzoek naar de neurobiologie van vaderschap;
- Onderzoeker zwaartekrachtprogramma Consortium Individual Development;
- Mede-ontwikkelaar van Video-feedback interventiemethode ter bevordering van positief ouderschap en sensitief grenzen stellen (VIPP-SD).