Geaccrediteerde nascholing
Menu

Baas, J.M.P.

Baas, J.M.P. (Joke)

Huidige functies: Universitair hoofddocent Psychologische Functieleer, Universiteit Utrecht
Hoogste opleiding, promotie: Promotie 14-12-2001, Titel proefschrift ‘Startles, drugs and brain waves: ' A human model for anxiety’
Klinische en/of onderzoekinteressen: De psychofysiologie, farmacologie en genetica van angst en gerelateerde (cognitieve) processen.
Alle lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: geen
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen 
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Samenwerking met Roche, waarin twee onderzoeken zijn gedaan:
Baas JM, Mol N, Kenemans JL, Prinssen EP, Niklson I, Xia-Chen C, Broeyer F, van Gerven J. Validating a human model for anxiety using startle potentiated by cue and context: the effects of alprazolam, pregabalin, and diphenhydramine. Psychopharmacology (Berl). 2009 Jul;205(1):73-84. Epub 2009 May 5. Erratum in: Psychopharmacology (Berl). 2010 Jun;210(3):451.
Klumpers F, van Gerven JM, Prinssen EP, Niklson I, Roesch F, Riedel WJ, Kenemans JL, Baas JM. Method development studies for repeatedly measuring anxiolytic drug effects in healthy humans. J Psychopharmacol. 2010 May;24(5):657-66. Epub 2009 Mar 27.
Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: geen