Geaccrediteerde nascholing
Menu

Arts, K.

Drs. Klaas Arts

Huidige functies:
Gedragsneuroloog (Winklerkliniek en Thalamus-polikliniek, centrum voor gedragsneurologie en neuropsychiatrie, Pro Persona, Wolfheze).
Vaste consulent Maria Mackenzie GGz Nijmegen
Vaste consulent Volwassenenpsychiatrie GGz Nijmegen
Vaste consulent Volwassenenpsychiatrie GGNet Apeldoorn en Warnsveld
Vaste consulent Volwassenenpsychiatrie Altrecht Den Dolder
Vaste consulent Den Eik, Altrecht Zeist
Consulent CCE

Opleidingsachtergrond:
geneeskunde, filosofie, neurologie, klinische neurofysiologie.

Klinische en/of onderzoeksinteresses:
Syndroom van Korsakov, verslaving, bewegingsstoornissen, neuropsychiatrie van degeneratieve hersenaandoeningen en niet aangeboren hersenletsel, algemene psychopathologie

Relevante lidmaatschappen:
Voorzitter van het Korsakov Expertise Netwerk
Medeoprichter en bestuurslid van de werkgroep Gedragsneurologie NVN
Lid van de werkgroep Neuropsychiatrie (NVvP)
Lid hersenletselteam Gelderland

Voorheen:
Lid van het Korsakov Platform Nederland
Lid van de werkgroep CBO-richtlijn Stoornissen in het Gebruik van Alcohol
Lid van de METIGG (medisch-ethische toetsingscommissie)
Redactielid Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie

Contacten met de industrie:
Lid van de Adviesraad Novartis Pharma

Deelname aan gesponsorde onderzoeken:
Niet