Geaccrediteerde nascholing
Menu

Al Rawi, S.

Shatha Al Rawi. Aios psychiatrie, Parnassia (laatste jaar van de opleiding)
Hoogste opleiding: Artsendiploma, UMC, Utrecht.
Klinische en/of onderzoekinteressen: Effect en bijwerkingen van geneesmiddelen bij ouderen.
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: geen
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen