Geaccrediteerde nascholing
Menu

Aalbers, A.F.


Angela Aalbers
Apotheker, ziekenhuisapotheek Ommelander Ziekenhuis Groep
Hoogste opleiding:Master Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVZA, KNMP

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: n.v.t.
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: n.v.t.