Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

In september 2013 heeft de Nederlandse federatie voor Nefrologie de richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik uitgebracht. De richtlijn heeft tot doel eenduidig beleid voor de diagnostiek en behandeling van renale complicaties bij chronisch lithiumgebruik te bevorderen door handvatten te bieden ter ondersteuning. De richtlijn is geschreven voor en door nefrologen. De richtlijn is opgedeeld in stukken over de farmacokinetiek, geneesmiddelinteracties, renale bijwerkingen (renale diabetes insipidus, chronische nierinsufficiëntie, overige renale bijwerkingen), hyperparathyreoïdie en hypercalciëmie en de acute lithiumintoxicatie.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).