Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

Benzodiazepines zijn de oudste en meest voorgeschreven psychofarmaca. Zowel bij de gebruikers als bij de voorschrijvers van benzodiazepines bestaat een grote behoefte aan adequate en eenduidige informatie over het gebruik van deze middelen en de effecten ervan op moeder en kind. De Multidisciplinaire richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie geeft op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur adviezen over de manier waarop deze middelen op een zo veilig mogelijke wijze kunnen worden gebruikt en informeert voorschrijvers en gebruikers over de voor- en nadelen en risico’s.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).