Psychofarmaca en het qt-interval

10 september 2012 | Hoofdartikel | Moleman, P. | (1 reactie)

In dit artikel wordt de samenhang tussen verlenging van het qt-interval, torsade de pointes (TdP) en acute hartdood behandeld. Vervolgens worden de risicofactoren voor verlenging van het qt-interval beschreven. Dat betreft zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze risicofactoren. De consequenties voor (risico’s bij) het voorschrijven van antipsychotica en antidepressiva worden in dat licht besproken. Ten slotte worden conclusies getrokken voor rationeel en verstandig klinisch handelen.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).