Psychofarmaca bij nier- en leverfunctiestoornissen

14 december 2015 | Hoofdartikel | Aalbers, A.F., Hospes, W. | Geen reacties

Geneesmiddelen zijn na inname of toediening in het lichaam onderhevig aan de processen absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie. Uitscheiding van geneesmiddelen vindt vooral plaats via de urine en/of feces. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen moet rekening worden gehouden met een verminderde uitscheiding en kan dosisaanpassing noodzakelijk zijn. Nierfunctiestoornissen zijn goed te monitoren en er zijn praktische richtlijnen beschikbaar voor dosisaanpassingen. Over de aanpassing van geneesmiddeldoseringen bij leverfunctiestoornissen is veel minder bekend, omdat er geen specifieke determinant is voor het meten van de leverfunctie. Een afweging per patiënt en per middel is daarom noodzakelijk.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).