Nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie van Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) bij volwassenen

1 maart 2006 | Overig | Stes, S. | Geen reacties

Een goede behandeling van volwassenen met vermoeden van ADHD begint bij een grondig diagnostisch onderzoek. Vaak zijn er immers andere stoornissen dan ADHD die prioriteit vragen in de behandeling. Als na optimale behandeling van deze samengaande stoornissen de diagnose ADHD nog steeds duidelijk kan worden gesteld, kan vervolgens de indicatie gesteld worden voor specifieke farmacotherapie van ADHD-symptomen. Psychofarmacologische interventies blijken op dit ogenblik de best onderzochte behandeling van volwassenen met ADHD. Gerandomiseerde klinische studies bij volwassenen met ADHD tonen de effectiviteit van methylfenidaat in een dosis tot 1,3 mg/kg/dag, van dextroamfetamine in een dosis tot 0,5 mg/kg/dag en van atomoxetine in een dosis tot 120 mg/dag. Van de overige in België en Nederland beschikbare medicijnen om volwassenen met ADHD te behandelen is er thans minder bewijs van effectiviteit.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).