Negatieve symptomen bij psychotische stoornissen

15 september 2016 | Hoofdartikel | Veerman, S.R.T., Haan, L. de | (1 reactie)

Hoewel bij patiënten met overwegend negatieve symptomen veel winst valt te behalen in de kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij, vindt er maar weinig onderzoek plaats. Kennis van de pathogenese van negatieve symptomen levert aangrijpingspunten voor medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling. Vroegtijdige behandeling en laaggedoseerde antipsychotica zijn essentieel. De behandeling van persisterende negatieve symptomen is (nog) niet evidence-based. Overtuigend bewijs dat verbetering van negatieve symptomen resulteert in klinische verbetering ontbreekt.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).