Missing data

14 december 2015 | Methodologie | Heerdink, E.R. | Geen reacties

In klinisch geneesmiddelenonderzoek is er vaak sprake van ontbrekende gegevens. Dit ontbreken van gegevens gebeurt meestal niet willekeurig, maar hangt samen met de waarde van de gegevens. In dat geval kunnen ontbrekende gegevens zorgen voor bias en vertekening van de resultaten van het onderzoek. Er zijn methoden ontwikkeld om met ontbrekende gegevens om te gaan en deze worden in dit methodologieartikel besproken.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).