Methylfenidaat een optie bij cognitieve problemen na traumatisch hersenletsel?

11 september 2017 | Casus | Raats, P.C.C., Cath, D.C. | Geen reacties

In dit artikel wordt een casus besproken van een 30-jarige man met ernstig traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel leidt in veel gevallen tot cognitieve problemen. De mogelijkheid om deze problemen met methylfenidaat te behandelen wordt besproken. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de behandelcontext, de dosering, de bijwerkingen en de beschikbare evidentie bij traumatisch hersenletsel.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).