Melatonine bij kinderen

14 december 2015 | Werkingsmechanisme | Dumont, G.J.H. | Geen reacties

Hoewel melatonine niet is geregistreerd voor de behandeling van slaapproblemen bij kinderen, wordt het vaak toegepast bij deze populatie, vooral bij kinderen met ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder), al is deze toepassing off-label. Melatonine heeft als voordeel ten opzichte van andere slaapmedicatie, zoals benzodiazepines, dat er geen risico is op afhankelijkheid of rebound en dat het effect kortdurend is, waardoor er geen sprake is van residuele sederende effecten de volgende dag. Melatonine (in doseringen ≤ 5 mg) is effectief in het verkorten van de inslaaptijd bij kinderen met 15-30 minuten, zonder ernstige bijwerkingen. Gezien de onduidelijkheid met betrekking tot de juiste dosering lijkt het wel zinvol om – vooral in het begin van de behandeling – alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Wel verdient het aanbeveling de slaaphygiëne te optimaliseren alvorens een behandeling met melatonine te starten. Hoewel er slechts beperkt onderzoek beschikbaar is met betrekking tot de langetermijneffecten van melatonine, lijkt melatonine ook op de lange termijn effectief en induceert dit middel slechts bij een beperkt percentage van de onderzochte kinderen bijwerkingen en lijkt er geen tolerantie voor het effect op te treden.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).