Medicamenteuze behandeling in de jeugdverslavingszorg, een inleiding

13 december 2012 | Kinderen en jeugdigen | Aben, I.J.J. | Geen reacties

Problematisch middelengebruik bij jongeren gaat veelal gepaard met multipele problemen tijdens de adolescentiefase. Het aantal jongeren dat wordt verwezen voor behandeling is de afgelopen jaren fors gestegen en het behandelaanbod uitgebreid. Behandeling begint met het motiveren van de jongere om het gebruikersgedrag te veranderen. Vervolgens wordt ingezet op het bereiken van abstinentie (o.a. detoxificatie, bevorderen van zelfcontrole, terugvalpreventie). Aanvullend zijn diagnostiek en behandeling van (psychiatrische) comorbiditeit en van systeemproblematiek van belang, evenals hulp bij het oplossen van (soms vergaande) sociaal-maatschappelijke problemen. De plaats van farmacotherapie is in dit plaatje bescheiden maar niet te veronachtzamen. Dit artikel bespreekt de klinische praktijk van farmacotherapie in de context van een geïntegreerde, multidimensionele en multidisciplinaire behandeling.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).