Manipulatie van de metabolisatie van clomipramine door toevoeging van fluvoxamine

1 april 2007 | Casus | Standaert, W. | (1 reactie)

Non-respons bij een behandeling met clomipramine (CMI) kan samenhangen met een ongunstige verhouding tussen CMI en zijn metaboliet N-desmethylclomipramine (DCMI). Toevoegen van fluvoxamine remt de demethylatie van CMI door inhibitie van CYP1A2, CYP2C19 en CYP3A4 en leidt tot een verhoogde somspiegel van CMI en DCMI en een verhoogde CMI/DCMI-ratio. Zowel bij de behandeling van een obsessieve compulsieve stoornis als bij die van een depressieve stoornis kan dit tot een beter behandelresultaat leiden, mits deze strategie bewust en oordeelkundig gebruikt wordt.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).