Lithiumadditie bij therapieresistente depressie: aanbevelingen voor de praktijk

12 september 2013 | Bijzondere indicaties | Birkenhäger, T.K. | Geen reacties

In dit artikel wordt een aantal praktische aspecten van het toepassen van lithiumadditie bij resistente depressie besproken. Achtereenvolgens komen de volgende vragen aan de orde: 1 bij welke vormen van depressie is lithiumadditie geïndiceerd; 2 aan welke antidepressiva kan lithium het best worden toegevoegd; 3 welke lithiumspiegel moet men nastreven; 4 na welke periode kan men de effectiviteit van lithiumadditie evalueren; 5 indien succesvol, hoe lang moet dan de combinatie antidepressivum + lithium gecontinueerd worden; 6 wat te doen bij bijwerkingen van lithium?

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).