Kunnen antidepressiva leiden tot ontstemde, dysfore drukte?

17 maart 2011 | Casus | Tanghe, A.J. | Geen reacties

Dysfore drukte kan door antidepressiva worden uitgelokt bij licht depressieve beelden die niet vitaal lijken en bij andere aanpassingsstoornissen. Het inzetten van antidepressiva bij bipolaire stoornissen, zoals mengvormen van depressie, kan contraproductief werken. Het maanden- tot jarenlang continueren van antidepressiva bij een genezen majeure depressie (euthymie) houdt een risico in voor een switch naar een dysfoor druktebeeld.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).