Keuze van tricyclische antidepressiva bij kwetsbare ouderen

Tricyclische antidepressiva (TCA’s) hebben een beperkte plaats bij de oude patiënt vanwege de sterk anticholinerge eigenschappen van de meeste TCA’s. Indien de effectiviteit van SSRI’s onvoldoende is of de bijwerkingen een beperking voor toepassing, kan bij de oude patiënt een TCA worden geprobeerd als stap twee in de behandelopties. Uit de analyse van Ephor blijkt dat nortriptyline dan het middel van eerste keus is, vanwege het relatief geringere anticholinerge potentieel, geringere kans op sedatie en geringere kans op orthostatische hypotensie in vergelijking met de andere TCA’s. Bij onvoldoende effect of ernstige bijwerkingen op een lage dosis is een bloedspiegelbepaling geïndiceerd.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).