Het werkingsmechanisme van antipsychotica: dopamine-2-receptoren

18 september 2007 | Werkingsmechanisme | Moleman, P. | Geen reacties

Antipsychotica veroorzaken hun effect op psychotische symptomen primair door blokkade van dopamine- 2(D2)-receptoren. Ook de extrapiramidale bijwerkingen, verhoging van prolactinespiegels en ‘dysfore’ bijwerkingen komen primair via deze receptoren tot stand. Niet alle patiënten reageren echter op blokkade van D2-receptoren; sommigen blijven onverminderd psychotisch ondanks een dergelijke blokkade. Een deel van deze patiënten die therapieresistent zijn voor D-2-receptorblokkers, reageert wel op clozapine. Over het algemeen is echter blokkade van D2-receptoren nodig voor een antipsychotisch effect. Om te begrijpen hoe antipsychotica werken, moeten we dus kijken naar de D2-receptoren.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).