Herstel na remissie van een eerste-episodepsychose na 7-jaars follow-up van een vroege dosisreductiestrategie of onderhoudsbehandeling

Winnaar Dr. Peter Moleman Penning 2014

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).