Guanfacine voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten

15 juni 2017 | Kinderen en jeugdigen | Groothedde-Kuyvenhoven, M.M. | Geen reacties

Guanfacine (Intuniv®), een selectieve alfa-2a-agonist, is geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten bij wie onvoldoende respons optreedt bij behandeling met psychostimulantia of die deze behandeling niet verdragen. Guanfacine wordt goed verdragen en de meeste bijwerkingen zijn mild van aard. De meest voorkomende bijwerking is somnolentie. Het levermetabolisme speelt een belangrijke rol bij de klaring van guanfacine, waardoor gelijktijdig gebruik met CYP3A4/5-remmers of -inductoren invloed kan hebben op de spiegel van guanfacine. Op basis van gegevens uit placebogecontroleerde onderzoeken blijkt dat guanfacine als monotherapie effectiever is dan placebo. Echter, direct vergelijkende onderzoeken met andere ADHD-geneesmiddelen ontbreken.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).