Gedeelde besluitvorming en therapietrouw bij medicamenteuze behandeling

14 december 2015 | Kinderen en jeugdigen | Westermann, G.M.A. | Geen reacties

Samen kiezen welke medicatie het meest is aangewezen en hierover samen een beslissing nemen, is steeds meer conform de professionele standaard. De praktische uitvoering van gedeelde besluitvorming met betrekking tot medicamenteuze behandeling staat evenwel nog in de kinderschoenen. Wetenschappelijk onderzoek is nog beperkt, wel komen diverse initiatieven van de grond. Het samen optrekken met patiënten en hun vertegenwoordigers is hierbij een voorwaarde, evenals training in specifieke vaardigheden. De hulpmiddelen die worden ontwikkeld, dienen enerzijds de informatieoverdracht en anderzijds het samenwerkingsproces zelf. In de psychiatrie blijken de affectieve en relationele aspecten van gedeelde besluitvorming zeker zo belangrijk. Hoe de patiënt het contact met de arts beleeft, lijkt cruciaal voor de mate van therapietrouw. Gedeelde besluitvorming kan bij patiënten tevredenheid, participatie en therapietrouw gunstig beïnvloeden. Ook artsen blijken bij gedeelde besluitvorming over het algemeen meer tevreden over het behandelproces en de uitkomsten ervan.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).