Farmacovigilantie: het detecteren van nieuwe bijwerkingen

15 maart 2016 | Methodologie | Heerdink, E.R. | Geen reacties

In deze aflevering van de methodologieserie wordt ingegaan op het detecteren van bijwerkingen van geneesmiddelen. Er zijn verschillende typen bijwerkingen, die ofwel met de primaire farmacologische werking van het geneesmiddel samenhangen (type A-bijwerkingen) of juist onverwacht zijn (type B). Beide typen bijwerkingen zijn moeilijk te ontdekken, en het is ook vaak lastig aan te tonen dat er een causaal verband is tussen het gebruik van het geneesmiddel en het optreden van de bijwerking. Spontane meldingssystemen zoals het Nederlandse Lareb spelen een belangrijke rol in het ontdekken van nieuwe bijwerkingen, maar ook in het ontrafelen van het risico van bekende bijwerkingen.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).