Farmacotherapie bij schizofrenie: oude en nieuwe antipsychotica, clozapine en voorbij clozapine

11 juni 2008 | Hoofdartikel | Bogers, J.P.A.M., Schulte, P.F.J. | Geen reacties

Oude en nieuwe antipsychotica zijn effectief bij de behandeling van symptomen van een psychose bij schizofrenie. Bij therapieresistentie is een behandeling met clozapine aangewezen. Wanneer een behandeling onvoldoende resultaat heeft dient men de behandeling kritisch te evalueren, met name waar het gaat om diagnostiek, dosis en duur van de behandeling. Het is belangrijk een behandeling met clozapine niet te lang uit te stellen. Indien ook clozapine niet effectief is zijn diverse volgende farmacotherapeutische behandelstappen mogelijk. Additie bij clozapine, volgend op de behandeling met monotherapie clozapine is een logische stap, maar ook farmacotherapie zonder clozapine is te overwegen. De wetenschappelijke evidentie voor die stappen is echter zwak te noemen. In dit artikel worden de diverse mogelijkheden besproken en wordt de lezer gewezen op een aantal aspecten die bij de uitvoering van dergelijke minder conventionele stappen aandacht behoeven.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).