Farmacotherapie bij kinderen en jeugdigen met een posttraumatische stressstoornis

16 juni 2014 | Kinderen en jeugdigen | Westermann, G.M.A. | Geen reacties

Kinderen en jeugdigen kunnen zowel na het meemaken van schokkende gebeurtenissen als door het herhaaldelijk ervaren van ingrijpende gebeurtenissen uiteenlopende reacties laten zien die niet altijd voldoen aan de inclusiecriteria van een posttraumatische stressstoornis maar wel eenzelfde impact hebben op hun functioneren en als zodanig worden behandeld. Traumabehandeling bij minderjarigen is in eerste instantie psychologisch van aard. Goed onderzoek naar farmacotherapeutische interventies ontbreekt vrijwel geheel. Het besluit tot en keuze van medicamenteuze behandeling bij traumagerelateerde klachten berust vooral op klinische ervaring en een zorgvuldige afweging van potentiële voor- en nadelen in goede afstemming met het kind, de jeugdige en diens gezin.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).